Chybová zpráva – Nadbytečná geometrie

Možné chybové zprávy

 • Tato skica obsahuje kóty nebo vztahy k geometrii modelu, která již neexistuje. Zvažte:
  • Odstranění neaktuálních prvků skici (zobrazeny přerušovanou čarou v neaktuální barvě)
  • Upravení modelu a obnovení chybějící geometrie modelu

Možné důvody těchto chybových zpráv

Kóty nebo vztahy odkazují na něco, co již neexistuje nebo to není vyřešeno.

Příklad nadbytečné kóty

Nadbytečná kóta

Možné řešení:

Kóta se upraví tažením.

Příklad nadbytečného vztahu

Nadbytečný vztah

Možné řešení:

Vztah se opraví pomocí nástroje Zobrazit/odstranit vztahy .

Možné opravy

Začněte opravou prvního prvku s chybou ve stromu FeatureManager a poté pokračujte v opravování dalších chyb. Nadbytečné kóty a vztahy jsou znázorněny jinou barvou (výchozí barva: hnědá) než vyřešené entity skici.

Nastavte barvu nadbytečných kót klepnutím na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Barvy . Vyberte Kóty, Nadbytečné v nabídce Nastavení barevného schématu. Klepněte na Upravit, vyberte barvu a poté klepněte na OK.

Kóty

Přetáhněte ovladač nadbytečné kóty a připojte jej ke správné entitě skici. Pokud jej budete chtít připojit k neplatnému umístění, u ukazatele se zobrazí značka .

Vazby

Polohu vztahu entity skici změníte přetažením. Můžete také použít nástroj Zobrazit/odstranit vztahy .

 • Přetáhněte entitu skici.
  1. Klepnutím na entitu, která znázorňuje ovladač nadbytečné kóty, si zobrazíte vztahy ve správci PropertyManager.

   Nadbytečný vztah bude zvýrazněn stejnou barvou jako související entita skici.

  2. Přetáhněte nadbytečný ovladač k vhodné entitě skici a převeďte tak vztah z chybějící entity na vybranou entitu.
 • Zobrazit/odstranit vztahy nástroj. Některé vztahy (například stejnolehlý vztah mezi body) lze opravit jen pomocí nástroje Zobrazit/odstranit vztahy .
  1. Klepněte na možnost Zobrazit/odstranit vztahy na panelu nástrojů Kóty/vztahy nebo na Nástroje > Vztahy > Zobrazit/odstranit.
  2. Ve správci PropertyManager v nabídce Vztahy vyberte položku Nadbytečné v nabídce Filtr. Zobrazíte si tak jen nadbytečné vztahy v nabídce Vztahy .
  3. Vyberte vztah v nabídce Vztahy.
  4. V položce Entity:
   1. Vyberte entitu, u níž je uveden údaj Nadbytečné v položce Stav.
   2. Vyberte v grafické ploše entitu pro položku Entita, která nahradí výše vybranou entitu a vytvořte správný vztah.
   3. Klepněte na Nahradit, poté na .