PropertyManager Zobrazit/odstranit vztahy

Jak otevřít správce PropertyManager Zobrazit/odstranit vztahy:

Klepněte na položku Zobrazit/odstranit vztahy Tool_Display_Delete_Dimensions_Relations.gif (panel nástrojů Kóty/vztahy) nebo na Nástroje > Vazby > Zobrazit/odstranit.

Vazby

Když vyberete vztah ze seznamu, příslušné entity skici jsou zvýrazněny v grafické ploše spolu s ikonami znázorňujícími vybraný vztah. Pokud je vybraná možnost Vztahy skici ( Zobrazit > Skrýt/zobrazit > Vztahy skici ), jsou zobrazeny všechny ikony, ale ikony pro zvýrazněný vztah se zobrazují odlišnou barvou.

Příklad zvýrazněných vztahů:
highlighted_relation.gif
  Filtr Určí výběr zobrazení vztahů. Vyberte jednu z následujících možností:

Vše v této skice

Nadbytečná

Přeurčený/nevyřešený

Vnější

Určený v kontextu

Zamknuté

Přerušené

Vybrané entity

Program zobrazí názvy entit, které jste vybrali ve skice.

PM_relations_existing.gif Vazby Program zobrazí na základě vybraného Filtru existující vztahy. Jakmile vyberete ze seznamu vztah, názvy souvisejících entit se zobrazí pod možností Entity, a entita skici bude zvýrazněna v grafické ploše.
Stav vnějších odkazů se zobrazí stejně jako ve stromu FeatureManager.
PM_information.gif Informace Zobrazí stav vybrané entity skici. Pokud byl vztah vytvořen v rámci sestavy, může mít stav Přerušený nebo Uzamknutý.
  Potlačený Potlačí vztah pro aktuální konfiguraci. Název vztahu zešedne a stav parametru Informace se změní (např. z Uspokojený na Řízený).
Vrátit zpět poslední změnu vztahu Odstraní nebo nahradí poslední akci.
  OdstranitOdstranit vše Odstraní vybrané vztahy nebo všechny vztahy.

Entity

  Entity používané ve vybraném vztahu

Entita

Zobrazí seznam všech vybraných entit skici v části Vazby.

Stav

Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená,, Podurčená a tak dále).

Určený v

Zobrazí umístění, kde je entita definována, např. Aktuální skica,, Stejný model nebo Vnější model.

Informace pro vnější entity v sestavách:

Entita

Program zobrazí název entity pro entity skici v modelech Stejný model nebo Vnější model.

Vlastník

Zobrazí díl, k němuž náleží entita skici.

Vlastník a Sestava

Program zobrazí název sestavy na nejvyšší úrovni, kde byl pro entity skici vztah vytvořen ve Vnějším modelu.

  Nahradit Nahradí vybranou entitu jinou. V grafické ploše vyberte entitu pro možnost Entita, která nahradí výše vybranou entitu. Pak klepněte na položku Nahradit. Není-li náhrada možná, změní se stav na Neplatný.
Vrátit zpět poslední změnu vztahu Vrátí poslední akci Nahradit.

Konfigurace

U modelů s více konfiguracemi můžete vybrané vztahy použít na parametry Tato konfigurace,, Všechny konfigurace nebo Upřesnit konfigurace. Vyberete-li možnost Upřesnit konfigurace,, vyberte konfigurace ze seznamu Konfigurace. Kliknutím na položku Vše vyberete všechny konfigurace v seznamu. Chcete-li obnovit výběry do původního nastavení, klikněte na položku Obnovit.

Možnosti

Zobrazit PropertyManager, když je skica přeurčená nebo neřešitelná Zobrazí příslušné okno PropertyManager, například Kružnice, kde můžete skicu upravit.
V případě, že je skica přeurčená, můžete použít nástroj SketchXpert pro diagnózu problému a zobrazení různých řešení.