Automatické přechody

Ze skicování přímky můžete přejít ke skicování tečného oblouku a naopak, a to bez nutnosti vybrat nástroj Oblouk.

Chcete-li automaticky přecházet mezi přímkou a obloukem:

 1. Klepněte na nabídku Přímka Tool_Line_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na Nástroje > Entity skici > Přímka a naskicujte přímku.
 2. Klepněte na koncový bod přímky a potom ukazatel odsuňte.
  Náhled zobrazí další přímku.
 3. Přesuňte ukazatel zpět na koncový bod a potom jej znovu přemístěte.
  Náhled zobrazí tečný oblouk.
 4. Klepnutím umístěte oblouk.
 5. Odsuňte ukazatel z koncového bodu oblouku.
  Náhled zobrazí přímku. Přímku můžete nakreslit nebo změnit opět na oblouk podle kroku 3.
  Budete-li chtít přepnout mezi přímkou a obloukem bez návratu na koncový bod, stiskněte A.