Skica

Když otevřete nový dokument dílu, vytvořte nejprve skicu. Skica je základem 3D modelu. Skicu můžete vytvořit na jedné z výchozích rovin (Přední rovina, Horní rovinaPravá rovina) nebo na vytvořené rovině.

Můžete začít výběrem některé z následujících položek:
  • Nástroje pro entity skici (Přímka,Kružnice atd.)
  • SkicaSkica
  • Roviny
  • Přidání vysunutím Tool_Extruded_Boss_Base_Features.gifnebo Přidání otočením Tool_Revolved_Boss_Base_Features.gifna Panelu nástrojů prvky.
Můžete také vytvořit skicu na plochém povrchu, splajn na povrchu nebo plochu tělesa.