Tvorba 2D skic ve výkresech

Geometrii výkresů můžete vytvářet jen s využitím 2D geometrie, bez odkazů na stávající modely nebo sestavy. Tato načrtnutá geometrie může být řízena vztahy (kolineárními, rovnoběžnými, tečnými apod.) a parametrickými kótami.

Skicovací nástroje a vztahy skici fungují v dokumentu výkresu stejně jako v dokumentu dílu nebo sestavy. Jediný rozdíl spočívá v tom, že namísto skicování na rovinách nebo plochách modelu vytváříte skici v listu výkresu nebo v aktivním pohledu.

Když nárysový bod přetáhnete ve výkresu, zachytí se nebo se od něj odvodí jiné skici, pohledy výkresu, bloky a položky formátu listu.

Pokud do pohledu výkresu přidáte entity skici, ohraničení automaticky změní velikost a zahrne tyto položky.

Zarovnání entit skici

Entity skici lze omezit ke geometrii ve více pohledech výkresu. Použijte vztahy jako ve skicách. V této ukázce, bod skici v horním pohledu je sjednocený s virtuálním bodem vrcholu dílu a narýsovaná čára v dolním pohledu je sjednocená s geometrií pohledu a s bodem skici v horním pohledu.


drw_SketchedGeometry.gif

Import geometrie skici

Do výkresů SOLIDWORKS můžete importovat soubory DXF/DWG. Poté můžete tuto geometrii vložit do skici a vytvořit si tak prvky modelu v dílu.

Zobrazení mřížky ve výkresech

Přepínání zobrazení mřížky:

Klepněte pravým tlačítkem na aktivní list výkresu a vyberte Zobrazit mřížku.
Odstupy čar v mřížce, styl čáry atd. zadejte v nabídce Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, Mřížka/zachytávání.

Vytváření prázdného pohledu výkresu

Pomocí této funkce si můžete vytvořit prázdný pohled výkresu obsahující geometrii skici. Je-li tento pohled aktivován, patří do něj veškerá přidaná geometrie skici. Geometrii skici lze přesouvat, měnit její měřítko a odstranit ji jako skupinu za současného zachování upravitelnosti jednotlivých entit skici.

Vytvoření prázdného pohledu výkresu:

  1. Klepněte na možnost Prázdný pohled tool_Empty_View_Drawing.gif (panel nástrojů Výkresy) nebo na položku nabídky Vložit > Pohled výkresu > Prázdný.
  2. Klepněte v grafické ploše na místo, kam chcete pohled umístit.