Režimy skici

Skicování v 2D nabízí dva režimy: klepnout a táhnout, nebo klepací režim (dvě klepnutí).

Aplikace SOLIDWORKS určí podle vašich podnětů zvolený režim takto:
  • Klepnete-li na první bod a přetáhnete jej, bude aktivován režim klepnutí a přetažení.
  • Klepnete-li na první bod a pustíte tlačítko myši, bude aktivován režim poklepání.
Pokud při skicování entit v režimu poklepání ukončíte čáru nebo oblouk na koncovém bodu stávající entity skici, zůstane nástroj aktivní, ale nezobrazí náhled z posledního místa.
Pokud jsou nástroje Přímka a Oblouk v režimu dvojího klepnutí, vytvářejí při klepnutí řetěz částí. Chcete-li řetěz ukončit, proveďte jednu z následujících operací:
  • Poklepejte a nástroj ponechte aktivní.
  • Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Ukončit řetěz, což má stejný účinek jako poklepání.
  • Stiskněte klávesu Esc zrušte aktivaci nástroje.
  • Přetažení zastavíte pomocí přesunu ukazatele mimo okno náhledu. Můžete potom zvolit další nástroj, což také ukončí řetěz.