Nabídka Nastavení skici

Automatické vztahy Automaticky vytvoří vztahy při přidávání entit skici.
Automaticky řešit Automaticky řeší geometrii skici v dílu, jakmile ji vytvoříte.
Zapnout zachycování Vyberte všechna Zachytávání skici kromě možnosti Mřížka v nabídce Možnosti > Možnosti systému > Vztahy/zachycení.
Přesunout se zrušením vztahů Přesune entity skici bez řešení kót nebo vztahů ve skice.
Odpojit část při přetažení Odpojí část skici od ostatních entit, jakmile ji přetáhnete, pokud tomu nebrání kóty nebo vztahy.
Přehodnotit kóty při přetažení/přesunutí Přepíše kóty při přetažení nebo přesunutí entit skici ve správci PropertyManager Přesunout nebo kopírovat.