PropertyManager Kopírovat

Entity můžete zkopírovat výběrem bodů od a do, nebo pomocí souřadnic X a Y cílového místa.

Postup otevření správce PropertyManager Kopírovat:

Klepněte na ikonu Kopírovat entity Tool_Copy_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů pro skici) nebo vyberte Nástroje > Nástroje pro skici > Kopírovat.

Entity pro kopírování

PM_Entities_to_Copy.gif Prvky skici nebo popisy  
  Zachovat vazby
  • Udržuje vazby mezi entitami skici.
  • Zrušte výběr této možnosti, chcete-li zrušit vazby mezi vybranými entitami a mezi entitami, které nejsou vybrány.

Parametry

Typ skici Parametry
2D skica

3D Skica na rovině

Od/Do

Přidá Základní bod select_point.png pro nastavení Počátečního bodu a cílového místa.

X/Y

Nastavením souřadnic zadá místo určení.

3D skica V oblasti Přesunout určuje hodnoty Delta X PM_DeltaX.gif, Delta Y PM_DeltaY.gif a Delta Z PM_DeltaZ.gif.
Opakovat Zkopíruje entity skici znovu ve stejné vzdálenosti.
Při kopírování entit skici jsou kóty a vztahy zkopírovány do nového umístění.