Prodloužit entity

Můžete přidat délku u entity skici (čára, osa nebo oblouk). Použijte volbu Prodloužit entity k prodloužení entity skici a k propojení s další entitou skici.

Postup pro prodloužení entity skici:

  1. V otevřené skice klepněte na tlačítko Prodloužit entity Tool_Extend_Entities_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica nebo klepněte na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Prodloužit.
    Ukazatel se změní na Pointer_Extend.gif.
  2. Přesuňte ukazatel na vybranou entitu.
    Ve směru rozšíření entity se zobrazí náhled.
  3. Pokud se prodlouží náhled v nesprávném směru, přesuňte ukazatel na druhou polovinu čáry nebo oblouku.
  4. Klepnutím na entitu skici přijmete náhled.
    Abyste mohli entitu skici prodloužit za nejbližší entitu, klepnutím umístěte první prodloužení skici, přetáhněte směrem k následující entitě skici a pak klepnutím umístěte druhé prodloužení atd.