Vytvořit dráhu

Nástroj Vytvořit dráhu slouží k tvorbě návrhových skic ve strojírenství. Například můžete modelovat vačkové profily, kde se tečný vztah mezi vačkou a vazbou členů automaticky posouvá zároveň s otáčením této vačky. Dráha umožňuje vytvořit tečnou vazbu mezi řetězem entit skici a další entitou skici.

Video: Kladka/zdvihátko vačky

Ze stejnolehlých navzájem se dotýkajících entit skici je vytvořena dráha, která tvoří souvislý řetězec. Doporučujeme vložit entity skici do bloku, ale není to striktně vyžadováno. Dráhu je možné upravit ve správci PropertyManager Vlastnosti dráhy . Řetězec entit skici může být součástí pouze jedné dráhy.

Jakmile vytvoříte dráhu, všechny entity skici na této dráze jsou vybírány současně. Chcete-li vybrat jednotlivou entitu skici na dané dráze, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Vybrat jiný.

Dále můžete nastavit kótu délky trasy. Kótu můžete nastavit jako řídící, aby se při tažení entit konzistentně měnila délka dráhy. Na tuto kótu můžete odkazovat v uživatelských vlastnostech, konfiguracích, rovnicích nebo tabulkách, a to včetně konfiguračních tabulek a kusovníků.