Odsadit entity

Můžete odsadit jednu nebo více entit skici, vybrané hrany nebo plochy modelu o určitou délku. Můžete například odsadit entity skici jako splajny nebo oblouky, sady hran modelu, smyčky atd.

Můžete odsadit úsečky, oblouky a splajny. Nemůžete odsadit nahrazené splajny, dříve odsazené splajny nebo entity, které by způsobily sebeprotínající geometrii.

Pokud se změní původní entita, změní se také odsazená entita při obnovení modelu.