Pole skici

Vytvořte lineární nebo kruhové pole skici pomocí elementů z entit skici, které měly být použity k vytvoření pole nebo hran modelu.