Vybočení čar skici

Vybočení můžete vytvořit na čarách 2D i 3D skici v dílu, sestavě a výkresových dokumentech. Vybočení jsou automaticky omezena tak, aby byla rovnoběžná nebo kolmá na původní čáru skici.

Vybočení můžete přetáhnout a kótovat.

sketch_jog_2D_ex.gif sketch_jog_3D_ex.gif

Vybočení s kótami u 2D čáry skici.

Vybočení u 3D čar skici v různých rovinách.

Vytvoření vybočení ve skice.

  1. V otevřené skice s čárou nebo ve výkresu s naskicovanou čárou klepněte na tlačítko Vybočení Tool_Jog_Line_Explode_Sketch.gif na panelu nástrojů Rozložit skicu nebo klepněte na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Vybočení.
  2. Klepnutím na čáru zahájíte dané vybočení.
  3. Přesuňte ukazatel a zkontrolujte šířku a hloubku vybočení.
    V 3D skicách můžete stiskem klávesy Tab změnit rovinu vybočení.
  4. Klepněte znovu a dokončete dané vybočení.
    Nástroj Vybočení zůstane aktivní, takže můžete vložit více vybočení.