Nahrazování entit skici

Příkaz Nahradit entitu umožňuje nahradit jednu entitu skici za jinou, aniž by se porušily následné odkazy (pokud následný odkaz vyžaduje stejný typ geometrie, například vazby). Například pokud nahrazujete splajnovou čáru, následné prvky, na které odkazují plochy vytvořené tímto splajnem, se úspěšně obnoví.

Když odstraňujete a nahrazujete jednu entitu skici, často je potřeba vytvořit novou sadu odkazů. Pokud použijete místo toho příkaz Nahradit entitu, zdědí nová entita odkazy ze staré a není potřeba je znovu vytvářet. Během nahrazení je možné také změnit zděděné odkazy a přidat nové.

Lze nahrazovat jen jednu entitu najednou.