Opravit skicu

Nástroj Opravit skicu dokáže nalézt, a v některých případech i opravit, chyby skici.

Chcete-li otevřít nástroj Opravit skicu:

Klepněte na Nástroje > Skicovací nástroje > Opravit skicu.

Nástroj Opravit skicu opravuje automaticky:
  • Malé entity skici (tj. entity, jejichž délka řetězce je menší než dvojitá maximální hodnota mezery)

    Příkaz Opravit skicu je vymaže ze skici.

  • Překrývání čar skici a oblouků

    Příkaz Opravit skicu je spojí do jedné entity.

Nástroj Opravit skicu tyto chyby zvýrazní a poskytne popis chyb:
  • Mezery entity skici nebo překrývání menší než hodnota maximální mezery specifikovaná v příkazu Opravit skicu
    Mezery nebo překrývání větší než tato hodnota se považují za úmyslné.
  • Jakýkoliv bod sdílený třemi nebo více entitami

Pokud jsou nalezeny chyby tohoto typu, můžete je opravit ve skice.

Dialogové okno Opravit skicu

  Zobrazit mezery menší než Chyba maximální hodnoty, která určuje mezeru nebo překrývání. Větší hodnoty mezer nebo překrývání jsou považovány za úmyslné.
Obnovit Znovu spusťte příkaz Opravit skicu. Pokud jste aktualizovali skicu, klepněte na příkaz Obnovit, abyste mohli opravit předchozí chyby nebo najít nové chyby.
Předchozí Přejde na další chybu.
Další
Skrýt lupu Lupu lze přepínat, a zvýraznit si tak chybu ve skice.
Zobrazit lupu