Přesunutí, zkopírování, otočení, změna měřítka nebo protažení entit

PropertyManager Přesunout-Kopírovat-Otočit-Změnit měřítko-Protáhnout umožňuje přesunovat, kopírovat, nahrazovat, otáčet, měnit měřítko nebo roztahovat entity ve skicách a výkresech.

Operace Přesunout a Kopírovat nevytvářejí vztahy. Chcete-li vytvořit vztahy, musíte je přidat.

Příklady:

Přesunutí entit skici move_sketch_entities.gif
Zkopírování entit skici copy_sketch_entities.gif
Otočení entit skici rotate_sketch_01.gif
  rotate_sketch_02.gif
Změna měřítka entit skici Kopírovat nevybráno:
scale_entities_nocopy.gif
 
Kopírovat vybráno s Počet kopií nastaveným na 1:
scale_entities_copyone.gif