Otáčení entit skici

Postup otočení entit skici:

 1. V režimu skici klepněte na tlačítko Otočit entity Tool_Rotate_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Otočit.
 2. Ve správci PropertyManager pod položkou Entity pro otáčení:
  1. Vyberte entity skici pro nastavení Prvek skici nebo popisy.
  2. Vyberte Zachovat vazby, aby byly uchovány vazby mezi entitami skici. Není-li políčko zaškrtnuto, vazby jsou přerušeny jen mezi vybranými entitami na straně jedné a nevybranými na straně druhé. Vazby mezi vybranými entitami zůstanou zachovány.
 3. V nabídce Parametry:
  Typ skici Pokyny pro změnu parametrů
  2D skica

  3D Skica na rovině

  1. Klepnutím na Základní bod (bod otočení definován) nastavte Základní bod Base_point_Move_Copy.gif a poté klepnutím do grafické plochy nastavte Střed otáčení.
  2. Zadejte hodnotu pro Úhel PM_angle.gif.
  3D skica Pro otočení entit za použití 3D triády vyberte kruh a přetáhněte.

  Pro změnu původu otáčení přetáhněte středovou kouli.

  Podrobnosti o používání 3D osového kříže k otáčení entit popisuje téma Přetahování nebo otáčení objektů pomocí osového kříže.

    Chcete-li určit otáčení číselně, zadejte hodnoty vztahující se otáčení, počátek a úhel přímo ve správci PropertyManager.
  Jestliže jste při kliknutí na Otočit, měli vybrané entity skici, zobrazí se tyto položky:
  • select_edges_vertex.png Odkaz rotace: Vyberte čáru uvnitř vybraných entit, kolem které má dojít k rotaci.
  • PM_angle.gif Úhel: Určete úhel pro rotaci zvolených entit kolem odkazu rotace.

  Pokud nebyly zvoleny žádné entity, objeví se tyto položky:

  • select_edges_vertex.png Odkaz rotace. Vyberte čáru uvnitř vybraných entit, kolem které má dojít k rotaci.
  • PM_Center_X_Coordinate.gif PM_Center_Y_Coordinate.gif PM_Center_Z_Coordinate.gif Počátek rotace: Určete rotaci počátečního bodu ve vztahu k počátku X, Y a Z.
  • PM_angle_x.gif PM_angle_Y.gif PM_angle_Z.gif Úhel rotace: Určete úhel otáčení.

  Když klepnete na Odkaz rotace a zvolíte čáru, objeví se Úhel odkazu rotace a Počátek rotace a Úhel rotace zmizí.

  Chcete-li znovu zobrazit Počátek rotace a Úhel rotace, klepněte pravým tlačítkem na Odkaz rotace a pak vyberte příkaz Vymazat výběry.