Zaoblení skic

Nástroj Zaoblit skicu odebere roh na průsečíku dvou entit skici a vytvoří tečný oblouk. Tento nástroj je k dispozici pro 2D i 3D skici. Nástroj Zaoblení na panelu nástrojů Prvky zaobluje entity, například hrany v dílech.

Dva rohy obdélníku jsou zaobleny se stejným poloměrem a s vybranou možností Zachovat omezené rohy.
sketch_fillet_constrained_corners.gif
.