Panel nástrojů Skica inkoustem

Můžete použít pero a dotykem na kompatibilní zařízení podporující dotykovou technologii vytvářet volné tahy skici od ruky a převést je na geometrii skici. Tento panel nástrojů je dostupný pro dotyková zařízení.

Barva Změní barvu nebo tloušťku čáry.
Kreslit

Aktivuje pero nebo stylus k vytváření skic pro rychlé generování konceptů v softwaru. Potom můžete použít nástroje pro rozpoznávání tvarů ke trasování skici a generování reálných entit skici, ze kterých můžete vytvářet objemovou nebo povrchovou geometrii.

V tomto režimu můžete použít tahy inkoustem k nakreslení vašich nápadů na rovinu skici. Tahy neovlivní model a můžete je potlačit. Můžete také jít zpět, vybrat tyto tahy a převést je později na entity skici s použitím kontextové nabídky.

Guma

Odstraňuje pouze plné tahy inkoustem. Nemůžete odstranit částečné tahy. Vyberte možnost Guma a kliknutím odstraňte libovolný tah.

Neodstraní se tím entity skici vytvořené skicovacím nástrojem. Pokud například povolíte nástroj Čára a pokusíte se použít nástroj Guma, není možné čáru smazat.

Vybrat Slouží k výběru a přetažení položek, když se dotknete obrazovky perem nebo stylusem.
Pokročilé úpravy Upravuje geometrii skici, zatímco používáte tahy perem jako gesta k oříznutí, prodloužení, rozdělení, odsazení a přidání zaoblení a zkosení do geometrie skici.
Automatický tvar Převede tahy perem na nejbližší rozpoznatelný tvar. Mezi tyto tvary patří Čára, Bod, Oblouk třemi body, Kruh, Rohový obdélník, ElipsaPolygon.
Automatické entity skici Převádí tahy perem na nejbližší rozpoznatelný tvar entity skici. Software analyzuje vaše tahy a automaticky převede tahy perem na entity skici SOLIDWORKS. Není třeba předem vybírat typ entity, kterou chcete nakreslit.
Inkoust s dotykem Umožňuje kreslit skici na obrazovku prstem.
Pravítko Vytváří rovné čáry. Když skicujete tahy velmi se podobající přímkám, přichytí se na hranu pravítka. K těmto nástrojům máte přístup z plovoucí nabídky Skica inkoustem.
Úhloměr Vytváří čáry pod úhlem. Když nakreslíte tah perem podél hrany úhloměru, bude obsahovat tah perem pouze k této hraně. K těmto nástrojům máte přístup z plovoucí nabídky Skica inkoustem.
Převést na splajn Převádí čáry a oblouky tahů perem na splajny.
Převést na kompozit Aproximuje tahy perem jako čáry a oblouky.
Převést na drážku Při skicování elips nebo drážek převede tahy perem na entity skici drážek. Kliknutím na položku Převést na elipsu v místní nabídce přepnete tvar z drážky na elipsu.
Převést na elipsu Při skicování elips nebo drážek převede tahy perem na entity skici elips. Kliknutím na položku Převést na drážku v místní nabídce přepnete tvar z drážky na elipsu.
Automatický splajn Umožňuje interpretovat tahy výhradně jako splajny. Vypne automatický výběr tahů jako kompozitních tvarů a splajnů.
Aktualizovat na tvar Aktualizuje tahy perem na nejbližší rozpoznatelný tvar.
Aktualizovat na entity Aktualizuje tahy perem na nejbližší rozpoznatelný tvar entity skici.
Upravit Pokročilé úpravy Zruší poslední tah perem funkce Pokročilé úpravy.
Převést na Zkosit entity Převede čáry vytvořené perem funkce Pokročilé úpravy na zkosení.
Převést na Zaoblit skicu Převede oblouky vytvořené perem funkce Pokročilé úpravy na zaoblení. Pokud rychle přidáte více oblouků, software převede všechny růžové tahy najednou na oblouky. Software je považuje za po sobě následující oblouky se stejným poloměrem a vytvoří automatický vztah s prvním obloukem v řadě.
Převést na Prodloužení skici Převede čáry a oblouky vytvořené perem funkce Pokročilé úpravy do entity nejbližší skici.

Kóty

Pokud chcete kótovat předtím naskicovanou čáru, vyberte čáru a napište kótu do grafické plochy.

Nástroje Pero, Guma nebo Vybrat se mohou používat pouze postupně, protože mají vzájemně se vylučující režimy.