Obrysové entity

Můžete vytvořit více entit skici pomocí promítnutí obrysu těl v dílu nebo součástí v sestavě na rovnoběžnou rovinu skici.

Obrysové entity vytváří parametrická omezení skici na modelu. Obrysové entity můžete použít při použití funkcí Skica a 3D skica na rovině .

V režimu Řez :
  • Nástroj Obrysové entity je dostupný, pouze když zrušíte výběr možnosti Pouze grafický řez.
  • Obrysové entity neobsahují omezení skici.
  • Můžete vytvořit obrys součásti, která má jednu instanci v sestavě.

Chcete-li použít entity skici, klikněte na Obrysové entity (panel nástrojů Skica) nebo na položku Nástroje > Nástroje pro skici > Obrysové entity .