Přesunutí se zrušením vztahů

Možnost Přesunout se zrušením vztahů tool_No_Solve_Move_Sketch.gif umožní přesunout entity skici bez řešení kót nebo vztahů ve skice.

Pokud mezi vybranými a jinými entitami skici nebo geometrií modelu existují kóty nebo vztahy, zobrazí se upozornění. Objeví se dotaz, zda chcete odstranit omezení dané těmito kótami nebo vztahy:

  • Klepnete-li na Ano, omezení budou odstraněna a entity přesunuty.
  • Klepnete-li na Ne, omezení nebudou odstraněna a vybrané entity budou zkopírovány do vybraného umístění.

Volba Přesunout se zrušením vztahů se používá takto:

Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na tlačítko Přesunout se zrušením vztahů tool_No_Solve_Move_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica.
  • Klepněte na položku nabídky Nástroje > Nastavení skici > Přesunout se zrušením vztahů.