Složitost skic

V mnoha případech dojdete ke stejnému výsledku vytvořením jak vysunutého prvku se složitým profilem, tak vysunutého prvku s jednodušším profilem a několika dodatečnými prvky.

Je-li například nutné zaoblit hrany vysunutí, můžete narýsovat složitou skicu obsahující zaoblení skici (A), nebo jednoduchou skicu a přidat zaoblení později jako samostatné prvky (B).

sketch_add_sketch_fillets.gif sketch_sketch_fillets_extrude.gif
A Složitá skica Vysunutí
sketch_sketch_no-fillets.gif sketch_sketch_no-fillets_extrude.gif sketch_feature_fillets_extrude.gif
B Jednoduchá skica Vysunutí Přidání prvků zaoblení
Zvažte svůj záměr designu:
  • Složité skici se obnovují rychleji. Zaoblení skici lze přepočítat mnohem rychleji než prvky zaoblení, složité skici se ale často vytvářejí a upravují obtížněji.
  • Jednoduché skici jsou ohebnější a snáze se ovládají. Jednotlivé prvky lze v případě potřeby přeskupit a potlačit.