Splajny

Software SOLIDWORKS podporuje dva typy splajnů – B-splajny a splajny stylu.

B-splajny se používají k vytvoření komplexních křivek. Je možné je definovat a upravovat pomocí několika ovládacích prvků včetně bodů splajnu, ovladačů splajnu a ovládacích polygonů. Jeden B-splajn může mít několik průchozích bodů a rozsahů (oblast mezi průchozími body). Omezení křivosti je možné uplatnit v libovolném koncovém bodě. V každém průchozím bodě je možné vážit tečný vektor a ovládat směr tečnosti.

B_spline

Splajny stylu, založené na Bezierových křivkách, jsou drobnou variantou, pokud je důležité mít hladkou křivku (tj. zajistit nepřetržitost zakřivení). Křivky je možné definovat a ovládat pomocí ovládacích vrcholů. Ovládací vrcholy tvoří ovládací polygon neboli obálku křivky. Nejsou zde žádné průchozí body, takže splajn stylu má mezi koncovými body pouze jeden rozsah. Splajny stylu je možné odvodit pro tečnost nebo stejnou křivost. Je možné omezit body a nastavit kóty stran křivek. Tyto křivky také podporují zrcadlení a vlastní souměrnost.

Style_Spline