Stínované obrysy skici

Nastavení Stínované obrysy skici můžete použít k zobrazení uzavřených obrysů skici a dílčích obrysů jako stínovaných entit. Můžete přetahovat vztahy, upravovat jejich velikost a použít je na stínované obrysy skici.

Když vyberete nastavení Stínované obrysy skici, budou stínované pouze uzavřené tvary skici. Tím lze snáze rozpoznat, zda se jedná o plně uzavřený tvar.

Obrysy a dílčí obrysy

Obrys. Obrys je uzavřený tvar.

Dílčí obrys. Dílčí obrys je obrys vytvořený zkombinováním obrysů.

Nastavení Stínované obrysy skici umožňuje:
  • Přetáhnout stínovanou oblast.
  • Použít vztahy na entity.
  • Vytvořit bloky výběru stínovaných entit s použitím nástroje Vytvořit blok v místní nabídce.
  • Použijte nástroj Přidání vysunutím na kontextovém panelu nástrojů po kliknutí pravým tlačítkem na stínovanou skicu.
  • Stínované obrysy můžete použít jako vstup pro nástroje Zrcadlit entity a Odsadit entity.