Výběr obrysů

Vybere obrysy a modelové hrany skici a aplikuje na ně prvky. Tak budete moci k vytvoření prvků použít částečné skici.

Když nelze vybrat obrys, objeví se popis, protože:
 • Díl má příliš mnoho hran.
 • Hrany jsou vytvořeny na odsunutých rovinách.
 • Hrany jsou zkosené.
 • Hrany jsou zaoblené.

Výběr obrysu je dále omezen takto:

 • Při opětovném použití skici můžete vybírat jen na původní ploše. Pokud např. byla část ploch vysunuta, nástroj nerozezná nové plochy.
 • Obrysy můžete vybrat jen na ploše se skicou. Je-li například plocha se skicou odejmuta objemovým objektem (jak je zobrazeno níže), může nástroj vybrat viditelnou část plochy, nerozezná však objemový objekt.
  Contour_Select_Solid.gif
Při vytváření spojení profilů pomocí obrysů 3D skici můžete, na rozdíl od samostatných skic, vybrat jeden nebo více obrysů.

Chcete-li vybrat a vysunout obrysy:

 1. V aktivní skice vyberte prvek, na který se mají aplikovat vybrané obrysy. Například klepnutím na jednu z následujících položek zobrazte příslušný PropertyManager:
  • Přidat vysunutím Tool_Extruded_Boss_Base_Features.gif (panel nástrojů Prvky)
  • Přidání tažením po křivce Tool_Revolved_Boss_Base_Features.gif (panel nástrojů Prvky),
  contour_select_sketch_00.gif
 2. V grafické ploše vyberte pomocí ukazatele pointer_contour_select.gif některý obrys pro Vybrané obrysy.

  Obrys může obsahovat modelové hrany.

  Chcete-li vybrat více obrysů, podržte klávesu Ctrl.

  contour_select_sketch_01.gif contour_select_sketch_02.gif
 3. Klepnutím na tlačítko PM_OK.gif aplikujte na vybrané obrysy.

  contour_select_sketch_03.gif

  contour_select_sketch_04.gif
  Vysunutí Rotace