Základní informace o správci SelectionManager

SelectionManager kombinuje a nahrazuje výběr obrysu a inteligentní výběr, přičemž nabízí zdokonalené funkce pro výběr.

SelectionManager je k dispozici pouze u prvků spojení profilů, tažení, hraničního povrchu a u vazeb trajektorie..

Pomocí správce SelectionManager můžete:

  • Vybírat entity hran a skic, což v inteligentním výběru nebylo možné.
  • Vybírat entity v rámci více skic a také v kombinaci s hranami modelu.
  • Ořezávat a prodlužovat otevřené sady výběru na obou koncích, bez ohledu na způsob jejich vytvoření. Video: Úprava entity skici ve správci SelectionManager
  • Zachytávat body parametrického oříznutí za geometrii, takže v případě úpravy geometrie dojde také k úpravě oříznutí.
  • Používat manipulátory směru pro výběr mezi různými řešeními, která odpovídají aktuálnímu nástroji pro výběr. Klepnutím na manipulátory vyberete požadovanou smyčku. V tomto příkladu nástroje Zvolit uzavřenou smyčku můžete přepínat mezi dvěma smyčkami a pravým tlačítkem si poté vyberete spodní smyčku. Video: Práce s ovladači směru ve správci SelectionManager
  • Pravým klepnutím přijměte výběr. Pokud je zde dostatek informací pro vytvoření výběrové sady, ukazatel se změní na .