PropertyManager Blok

Jak otevřít správce PropertyManager Blok:

Vyberte entitu bloku skici v režimu Upravit skicu.

Jeden blok: Skládá se z více entit skici. Vícenásobné entity skici: Každá entita skici je blok.

Existující vazby

Vypíše vazby pro vybraný blok.

Přidat vazby

Vypíše vazby, které lze přidat pro vybraný blok.

Definice

Připojit k souboru Rozšíří změny provedené v původním souboru na všechny instance bloku.
Procházet Je-li zaškrtnuto políčko Vytvořit odkaz na soubor, vloží další instanci aktuálního bloku či jiného bloku, který má odkaz na určitý soubor.
Upravit Umožňuje úpravy daného bloku.
Nemůžete upravovat blok v aktuálním dokumentu.
Místo vložení Vloží manipulátor bodu , který můžete přetáhnout do požadované polohy.
Body odkazové čáry a vložení (Jen výkresy.) Vloží manipulátor bodu a odkazovou čáru, kterou můžete přetáhnout nezávisle na požadované poloze.
Jako konstrukční Převede vybraný blok na konstrukční geometrii.

Parametry

Měřítko bloku Označuje měřítko bloku. Výchozí hodnota 1 je velikost původního bloku.
  Změnit měřítko kót (Jen výkresy.) Upraví měřítko jakýchkoli kót (včetně výšky textu, velikosti šipek a vynášecích čar/mezer odsazení) na Měřítko bloku .
Rotace bloku Upraví orientaci daného bloku. Výchozí hodnota 0 je úhel, pod kterým byl vytvořen původní blok.
  Zamknout úhel Zafixuje orientaci bloku, aby nemohl být pootočen do jiného úhlu. Blok můžete přetáhnout, ale úhel zůstane zafixován.

Odkazová čára

Odkazová čára se používá pouze v dokumentech výkresů.
Rovná odkazová čára  
Lomená odkazová čára  
Bez odkazové čáry  
  Styl šipky Vyberte styl.

Zobrazení textu/kót

Zobrazení textu/kót se používá pouze v dokumentech výkresů.
Zobrazení textu Vyberte instanci bloku, abyste viděli, jak jsou poznámky znázorněny v bloku.

Normála

Zobrazuje všechny viditelné poznámky v bloku.

Vše

Zobrazuje všechny poznámky, bez ohledu na nastavení poznámky.

Žádný

Všechny poznámky budou viditelné.

  Atributy Upravuje hodnoty atributů poznámky, pokud jsou do definice bloku zahrnuty názvy atributů. Vyberte instanci bloku a klepnutím na Atributy nastavte hodnoty atributu. Hodnoty atributů označených jako Jen pro čtení nelze změnit.

Zobrazit kóty  

Hladina

Hladina se používá pouze v dokumentech výkresů.
Hladina Pro výkresy s pojmenovanými hladinami.

Fyzikální vlastnosti

(pouze SOLIDWORKS Motion)

Hmotnost Hodnota hmotnosti používaná při spouštění pohybových studií Analýzy pohybu.
  Přesunout těžiště Klepnutím přetáhnete nebo zobrazíte těžiště do grafické plochy.
  Obnovit těžiště Obnoví těžiště na střed bloku.
  Momenty setrvačnosti Klepnutím změníte výchozí momenty setrvačnosti hmoty.