Uložit skici jako bloky

Můžete uložit skicu jako soubor bloku nebo jako blok v Knihovně návrhů.

Uložení skici do souboru bloku

Postup uložení skici do souboru bloku:

  1. Vytvořte skicu.
  2. Klepněte na Uložit skicu jako blok (panel nástrojů Bloky) nebo na Nástroje > Bloky > Uložit.

Uložení skic v Knihovně návrhů

Postup uložení skici jako bloku v Knihovně návrhů:

  1. Ve stromu FeatureManager vyberte skicu, kterou chcete přidat do Knihovny návrhů.
  2. V Knihovně návrhů SolidWorks klepněte na Přidat do knihovny .
  3. Ve správci PropertyManager pod položkou Uložit do zadejte název souboru a vyberte složku Knihovny návrhů.
  4. Klepněte na .
    Skica je uložena jako blok v Knihovně návrhů.