Obnovení bloků

Obnovit blok umožňuje obnovit entity skici bez nutnosti ukončit režim Upravit skicu.

Příklad:

Ve skice vyšší úrovně máte určitou entitu skici, která je omezena na blok sjednoceným vztahem.

  1. Klepněte na tlačítko Upravit blok Tool_Edit_Block_Block.gif (panel nástrojů Bloky) nebo na položku nabídky Nástroje > Bloky > Upravit a upravte polohu entity skici.
    Výsledkem je to, že blok již není sjednocen s entitou ve skice vyšší úrovně.
  2. Klepnutím na tlačítko Obnovit blok Tool_Rebuild_Block.gif (panel nástrojů Bloky) nebo na položku nabídky Nástroje > Bloky > Obnovit obnovíte stejnolehlý vztah.
    Entity budou aktualizovány, ačkoli se stále nacházíte v režimu úprav skici.