Nastavení bodů vložení

Když vytváříte blok, máte možnost určit bod vložení.

Při vkládání bloku do dokumentu plní body vložení následující funkci:
  • Přidají manipulátor, pomocí něhož můžete blok přetáhnout.
  • Chovají se jako bod otočení a změny měřítka.
  • Umožňují přidat vztahy mezi manipulátorem a entitou skici.

Chcete-li určit bod vložení:

  1. Vytvořte skicu.
  2. Klepněte na tlačítko Vytvořit blok Tool_Make_Block_Block.gif (panel nástrojů Bloky) nebo na položku nabídky Nástroje > Bloky > Vytvořit.
  3. Klepnutím na položku Bod vložení zobrazte manipulátor bodu vložení block_Base_Point.gif a přetáhněte jej k požadované entitě skici a do konkrétní polohy.
    block_insertion_point01.gif block_insertion_point02.gif
    Pomocí zachycení skici můžete umístit manipulátor bodu vložení do libovolné odvozené entity skici.