Vytváření bloků

Blok lze vytvořit z libovolné samostatné entity skici nebo z kombinace více entit.

Postup vytvoření bloků:

 1. Vytvořte skicu.
  block_claw_mechanism_01.gif
 2. Klepněte na tlačítko Vytvořit blok Tool_Make_Block_Block.gif (panel nástrojů Bloky) nebo na položku nabídky Nástroje > Bloky > Vytvořit.
  Nástroje pro bloky jsou k dispozici také při klepnutí pravým tlačítkem na položku Blok FM_block_sketch.gif ve stromu FeatureManager.
 3. Vyberte entity skici, které chcete převést na bloky, pro položku Entity bloku.
  block_claw_mechanism_02.gif
 4. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.
 5. Opakujte kroky 2-4 pro každou ze zbývajících entit.
  block_claw_mechanism_04.gif
 6. Se skicou v režimu úprav přidejte potřebné vztahy.
  block_claw_mechanism_03.gif
 7. Uložte díl.
  Při vytváření bloku můžete zadat Místo vložení, které se použije k vložení bloku.