PropertyManager Vložit blok

Postup otevření správce PropertyManager Vložit blok:

V režimu Upravit skicu klepněte na ikonu Vložit blok (panel nástrojů pro bloky) nebo vyberte Nástroje > Bloky > Vložit.

Bloky k vložení

Otevřít bloky Uvede seznam aktuálních dokumentů bloků ve stromu FeatureManager.
Procházet Umožňuje vyhledat existující bloky k vložení do aktuálního dokumentu.
Připojit k souboru Výběrem se rozšíří změny provedené v původním souboru na všechny instance bloku.

Parametry

Měřítko bloku Změní výchozí velikost vloženého bloku. Instance bloku jsou zvětšeny podle jejich bodu vložení.
Rotace bloku Změní úhel, pod nímž daný blok vkládáte. Kladné hodnoty otočí blok proti směru hodinových ručiček. Instance bloku jsou otáčeny okole jejich bodu vložení.

Odkazová čára

Odkazová čára se používá pouze v dokumentech výkresů.

Vodící křivky bloku obsahují kotevní bod (konec ukotvený k bloku) a bod připojení (konec připojený k modelu nebo listu výkresu). Nově přidaná odkazová čára se automaticky přichytí v bodě vložení. Kotevní bod můžete přesunout na libovolné místo v bloku.

Odkazová čára
Bez odkazové čáry  
Rovná odkazová čára  
Lomená odkazová čára  
  Styl šipky Vyberte styl.

Hladina

Hladina se používá pouze v dokumentech výkresů.
Hladina Pro výkresy s pojmenovanými hladinami.