Použití převodů a řemenů pro skici rozvržení

Vazba Převod PM_Traction.gif a nástroj Řemen/řetěz Tool_BeltChain_Assembly.gif (panel nástrojů Bloky) umožňují používat skici rozvržení k tvorbě těchto mechanismů:
 • Více sad ozubených kol
 • Kabelové a řemenové kladky
 • Systémy řetězových kol

Převod

Vztah Převod vytváří omezení relativní rotace mezi entitami skici pomocí přidání tečného vztahu mezi bloky, které reprezentují kladky nebo ozubená kola.

Video: Vztah převodu s několika oblouky

Video: Vztah převodu s obloukovými a lineárními entitami

Přidání vztahů převodu

Chcete-li přidat vztah převodu:

 1. Naskicujte více kruhových či lineárních entit, které reprezentují převody, mechanismus ozubnice a pastorku atd.
 2. Z každé entity udělejte oddělený blok.
 3. Přidejte vztahy a kóty pro eliminaci pohybu, který se netýká daného mechanismu.
  Omezte použití vztahu Pevný, například na střed kružnice. Použijte horizontální a vertikální vztahy, kóty nebo konstrukční geometrii k umístění středů dalších kružnic či entit skici. Přidání více pevných vztahů možná omezí stupně volnosti daného modelu.
 4. V grafické ploše vyberte dvě entity skici, k nimž chcete přidat omezení relativní rotace.

Použití nástroje Řemen/Řetěz

Chcete-li použít nástroj řemen-řetěz:

 1. Naskicujte více kulatých entit, které reprezentují členy řemenu.
 2. Z každé entity skici vytvořte blok.
 3. Klepněte na Řemen/Řetěz Tool_BeltChain_Assembly.gif (panel nástrojů Bloky) nebo na Nástroje > Entity skici > Řemen/Řetěz.
 4. Přidejte vztahy a kóty pro eliminaci pohybu, který se netýká daného mechanismu.
 5. Přidáním řemenu a jeho členů vytvořte mechanismus.