Práce se správci PropertyManager Blok

Zvolený nástroj Blok vygeneruje obsah pro každý PropertyManager týkající se bloků.

Postup otevření jednoho ze správců PropertyManager Blok:

Vytvořte nebo vložte bloky, případně upravte existující blok.

Entity bloku

Tato funkce dokáže identifikovat entity, které patří do bloku.

Vytvořit blok Vyberte jednu nebo více entit skici v grafické ploše a vytvořte blok.
Přidat/odstranit blok Vyberte stávající skicu, která obsahuje bloky a přidejte nebo odeberte entity skici, které patří do daného bloku.

Místo vložení

Určuje bod vložení, za který můžete při přetahování uchopit blok při jeho vkládání do skici. Místem vložení může být například středový bod entity skici. Otočení nebo změna měřítka bloku se provádí kolem místa vložení.

Bloky k vložení

Tato funkce vloží bloky do aktivních skic. Pokud skica obsahuje bloky, budou tyto uvedeny pod položkou Otevřít bloky. Do aktuální skici můžete vložit více kopií stávajících bloků nebo vyhledat jiné existující bloky.

Procházet Tato funkce vyhledá bloky k vložení.
Vytvořit odkaz na soubor Tato funkce připojí blok k externímu souboru bloku a zabrání úpravám aktuální instance daného bloku. Ostatní instance bloku, který vložíte do aktuální skici, budou mít stejné funkce.

Existující vazby

Zobrazí se všechny vztahy mezi aktuálním blokem a ostatními entitami skici. Ostatní entity skici nemusí být bloky. V položce Existující vztahy nejsou uvedeny případné vztahy mezi aktuálním blokem a vnořenými bloky.

Definice

Upravit Klikněte pro úpravu aktuální instance bloku, pokud není vybrána možnost Připojit k souboru.
Procházet Je-li vybrána položka Vytvořit odkaz na soubor, můžete po klepnutí na tuto položku vyhledat blok, na který se má odkazovat.

Parametry

Můžete určit měřítko a úhel. Bloky budou vloženy s měřítkem a úhlem, s nimiž byly uloženy.

Měřítko Určete hodnotu pro změnu velikosti bloku vzhledem k aktuální skice.
Úhel Nastavte hodnotu změny úhlu, pod nímž byl blok vložen.