Bloky v dílech a sestavách

Bloky je možné vytvářet z jedné nebo více entit skici.

Díky blokům můžete:
 • Vytvářet skici rozvržení s použitím minimálního množství kót a vztahů.
 • Ve skice zablokovat podskupinu entit tak, aby bylo možné s nimi manipulovat jako s jednou entitou.
 • Ovládat složité skici.
 • Najednou upravit všechny instance v bloku.
Při použití bloků ve výkresech můžete ukládat položky výkresu, například standardní poznámky, polohy jmenovek atd.

Využití

Obsahuje:
 • Zobrazení a návrh mechanických zařízení
  blocks_crane.gif

  Můžete načrtnout rozvržení pomocí vztahů mezi bloky, a znázornit tak pohyb u mechanických zařízení (např. jeřábů).

  Video: Pohyb bloku

  Viz Návrh sestavy na základě rozvržení.
 • Reprezentace obrysových soustav
  circuit_board_and_detail.gif

  Zjednodušit reprezentaci součástí uspořádáním součásti pomocí bloků.

Nástroje

Vytvořit blok Tool_Make_Block_Block.gif Tento nástroj umožňuje převést entity skici na bloky. Blok je v příslušné skice ve stromu FeatureManager označen ikonou FM_block_sketch.gif.
Upravit blok Tool_Edit_Block_Block.gif
 • Přidejte nebo odeberte entity skici.
 • Změňte kóty a vztahy.
  Vztahy můžete přidat mezi entity skici ve stejném bloku, ale nikoli k externím entitám skici.
Vložit blok Tool_Insert_Block_Block.gif Můžete vytvořit více instancí stávajících bloků nebo vyhledat soubory bloků pro použití v dílech, sestavách nebo blocích.
Přidat/odebrat Tool_Add_Remove_Block_Block.gif Tato funkce přidá entity skici do bloku nebo je naopak z bloku odstraní.
Obnovit Tool_Rebuild_Block.gif Tato funkce obnoví a aktualizuje rodičovské skici pomocí bloku.
Uložit blok Tool_Save_Block_Block.gif Uloží blok a přidá k souboru příponu .sldblk.
Rozložit blok Tool_Explode_Block_Block.gif Rozloží blok.
Rozložení jedné instance konkrétního bloku se projeví pouze na této instanci.
Řemen/Řetěz Tool_BeltChain_Assembly.gif Vytvoří plynulé čáry a oblouky, které představují dráhu řemenu nebo řetězu.

Možnosti

 • Vytvořit bloky pomocí 2D skic nebo pomocí 2D skic na rovinách 3D skici.
 • Kombinovat importované 2D bloky s 2D skicami vytvořenými na rovinách 3D skici.
 • Importovat bloky uložené ve 2D do 3D skici.
 • Předběžně i dodatečně vybírat entity, které mají být součástí bloku.
 • Výběrem bloků zobrazit existující vztahy, přidat nové vazby atd.
 • Bloky zrcadlit, měnit jejich měřítko nebo z nich vytvářet pole.
 • Přidá vazbu Převod PM_Traction.gif a vytvoří tak relativní omezení rotace mezi bloky.
 • Vytvářet vnořené bloky (bloky v blocích).
 • Převádět nebo odsazovat entity ve stejném bloku.
 • Převádět entity z jiného bloku.
  Pokud použijete jiný blok s převedenými entitami, výsledná geometrie nebude asociativní s původní geometrií.
 • Skicovat nové entity při úpravě bloku a vytvořit tak vztahy mezi novými entitami skici a blokem, v němž provádíte úpravy.
 • Kopírovat a vkládat položky mezi skicami a výkresy.