Vložení bloků

Pomocí této funkce můžete vložit bloky, přidat další instance stávajících bloků nebo vyhledat a vložit dříve uložené bloky.

Vložení bloku:

 1. V režimu Upravit skicu klepněte na ikonu Vložit blok (panel nástrojů pro bloky) nebo vyberte Nástroje > Bloky > Vložit.
 2. V oblasti Bloky ke vložení správce PropertyManager můžete:
  • Vybrat položku z nabídky Otevřít bloky a vložit další instanci aktuálního bloku.
  • Klepnutím na tlačítko Vyhledat najít dříve uložený blok.
  Pokud se blok nachází v aktuální skice, proveďte následující: Pokud byl blok dříve uložen, proveďte následující:
  1. Přetáhněte blok a klepnutím jej umístěte do grafické plochy.
  2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
   • Opakováním kroku přidejte další výskyt.
   • Vyberte jinou položku z nabídky Otevřít bloky.
  1. V dialogovém okně vyberte blok a klepněte na Otevřít.
   Pokud vyberete položku Vytvořit vnější odkazy na soubor, změny provedené v původním souboru se rozšíří na všechny instance bloku. Nemůžete upravovat blok v aktuálním dokumentu.
  2. Přetáhněte blok a klepnutím jej umístěte.
   Ve správci PropertyManager můžete v oblasti Bloky k vložení vybrat možnost Vytvořit odkaz na soubor. Výsledek je stejný, jako kdybyste v dialogovém okně vybrali Vytvořit vnější odkazy na soubor.
 3. Přidejte všechny potřebné vztahy, aby bylo zajištěno správné omezení pohybu.
 4. Ve správci PropertyManager nastavte pod možností Parametry hodnoty pro:
  • Měřítko bloku . Výchozí hodnota 1 je velikost původního bloku.
  • Rotace bloku . Výchozí hodnota 0 je úhel, pod kterým byl vytvořen původní blok.
 5. Klepněte na .