PropertyManager Zarovnat mřížku/počátek

Počátek bloku je ve výchozím nastavení zarovnán podle orientace prvku skici. Ke změně orientace souřadnicového systému skici nebo bloku, nemají-li požadovanou orientaci, použijte příkaz Zarovnat mřížku/počátek.

Příklad orientace počátku bloku
align_grid-origin01.gif align_grid-origin02.gif
align_grid-origin03.gif
Počátek skici Počátky bloku

U bloků a skic, které se nacházejí na ploše modelu nebo na rovinách, můžete změnit umístění počátku a orientaci.

Zobrazení tohoto správce PropertyManager:

Ve skice klepněte na Nástroje > Nástroje pro skici > Zarovnat > Zarovnat mřížku/počátek.

Výběry

Umístění počátku skici Vyberte vrchol nebo bod.
  Osa X nebo Osa Y Vyberte lineární entitu skici.
PM_flip_radiate_direction.gif   Klepnutím obrátíte orientaci počátku o 180°.
  Přemístit počátek Přemístí pouze umístění počátku.
  Přemístit všechny entity skici Přemístí umístění skici v závislosti na přemístění:
  • Pouze počátku skici
  • Pouze Osy X nebo Osy Y
  • Počátku skici a buď Osy X, nebo Osy Y
Příklad Přemístit všechny entity skici:
sketch_origin_relocate_sketch01.gif sketch_origin_relocate_sketch02.gif
Původní počátek skici Přemístěný počátek skici
sketch_origin_relocate_sketch03.gif sketch_origin_relocate_sketch04.gif
Zvolená osa X Přemístěné entity skici (nový počátek a osa)