Obrázek skici

Obrázek skici nabízí následující funkce:
 • Vkládání obrázků (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .wmf, .png,.psd) na skicovací rovinu.
 • Jako podklad pro vytváření 2D skici použijte obrázky.
 • Převod rastrových dat na vektorová pomocí funkce Automatické trasování.
Obrázek skici je vložen se souřadnicemi (0, 0) do počátku skici:
sketch_picture_ex.gif

Pokud vložíte obrázek skici souboru .tiff, bude rozlišení omezeno na 4096 x 4096. Soubory, jejichž rozměry překročí tento limit, budou zmenšeny na půl, dokud nebudou jejich rozměry odpovídat limitu. Pokud například vložíte soubor .tiff s rozměry 5000 x 3000, bude zmenšen na 2500 x 1500.

Doporučení pro automatické trasování

Automatické trasování je doplňkový modul, který umožňuje vyznačovat trasy a převádět obrázky ve formátu .jpeg a .bitmap na geometrii skic. Nejlepších výsledků lze dosáhnout na kontrastních obrázcích.
 • Zdrojový obrázek by měl mít vysoké rozlišení, minimálně 300 bodů na palec.
 • Pérová kresba by měla být nakreslena pérem na papíře s přesnými obrysy a vysokým kontrastem.

  hand_drawn_line_art_auto_trace.gif

 • Barvy by měly být ve vybrané oblasti co nejvíce jednotné.
  DRYER002_final.gif
Druhá stránka PropertyManageru Vytvořit obrázek je k dispozici pouze tehdy, je-li funkce Automatické trasování aktivována jako doplňkový modul. Klikněte na nabídku Nástroje > Doplňkové moduly a vyberte položku Automatické trasování.

Kompatibilita s automatickým trasováním

 • Můžete stále používat formáty obrázku .bmp, .gif nebo .jpg, ale nikoli animované formáty .gif nebo .avi.
 • Automatické trasování můžete použít v souborech dílů nebo sestav (*.*.sldprt a *.*.sldasm), ale nikoli v souborech výkresů (*.*.slddrw).