Vkládání a změna velikosti obrázků skici

Vložení a změna velikosti obrázku na rovině skici:

 1. V otevřené skice klepněte na tlačítko Obrázek skici Tool_Sketch_Picture_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Obrázek skici.
 2. V dialogovém okně vyhledejte soubor s obrázkem a klepněte na položku Otevřít.

  Když vložíte obrázek, automaticky se zobrazí nástroj měřítka.

  Scale_Tool

  Nástroj měřítka vypadá jako konstrukční čára s ovladači na obou koncích. Pomocí nástroje měřítka můžete změnit velikost obrázku.

  Velikost obrázku v grafické ploše můžete také změnit přetažením jeho ovladačů. Obrázek můžete přetáhnout bez změny velikosti, jakmile ukazatel změní tvar na .
 3. Použití nástroje měřítka:
  1. Umístěte levý konec nástroje měřítka na jeden konec obrázku. Nastavte velikost zobrazení podle pozice nástroje měřítka a obrázku.

   Ukazatel se změní na ScaleToolLeftPointer.

  2. Přetáhnutím pravého konce nástroje měřítka protáhněte délku čáry. Přetáhnutím pravého konce můžete obrázek také otočit.

   Ukazatel se změní na ScaleToolRightPointer.

  3. V dialogovém okně Upravit pro kóty zadejte hodnotu pro požadované měřítko a klepněte na PM_OK.gif.

   Obrázek i nástroj měřítka změní velikost společně.

  4. Chcete-li konstrukční čáru z grafické plochy odebrat, odstraňte zaškrtnutí položky Povolit nástroj měřítka ve správci PropertyManager.
 4. Nastavte ostatní vlastnosti ve správci PropertyManager Obrázek skici a klepněte na PM_OK.gif.