PropertyManager Obrázek skici

Chcete-li otevřít PropertyManager Obrázek skici, proveďte v otevřené skici jednu z následujících akcí:

  • Vložte nový obrázek skici. Klikněte na Obrázek skici (panel nástrojů Skica) nebo klikněte na Nástroj > Nástroje skici > Obrázek skici, a pak vyhledejte obrázek a klikněte na Otevřít.
  • Poklepejte na existující obrázek skici.

PropertyManager Obrázek skici obsahuje dvě stránky. Můžete mezi nimi přecházet pomocí tlačítek .

Pomocí správce PropertyManager Obrázek skici můžete:
  • Vložit obrázky skici na libovolnou stranu roviny skici a ovlivňovat průhlednost obrázků.
    Průhlednost je vhodné použít k ovládání zobrazení jednotlivých obrázků tehdy, když jsou oba obrázky na rovnoběžných rovinách. Průhlednost obrázku skici není podporována, pokud průhlednost protíná druhý obrázek skici, který také obsahuje průhlednost.
  • Převést rastrová data na vektorová data a z naskicovaných vektorových dat vytvořit prvky.