Plošné křivky

Z plochy nebo povrchu můžete vyjmout iso-parametrické (UV) křivky. Tuto funkci lze např. použít k extrakci křivek pro importované povrchy a poté k provedení místního vyčištění pomocí plošných křivek.

Můžete zadat síť rovnoměrně rozmístěných křivek nebo místo, kde se vytvoří dvě ortogonální křivky.
sketch_iso_mesh.gif

Síť

sketch_iso_position.gif

Umístit

Každá takto vytvořená křivka se stane samostatnou 3D skicou. Pokud však upravujete 3D skicu při vyvolání nástroje Plošné křivky, všechny extrahované křivky budou přidány do aktivní 3D skici.