Průsečnice

Průsečnice Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif otevře skicu a vytvoří naskicovanou křivku v následujících typech průsečíků:
 • Rovina a povrch nebo modelová plocha
 • Dva povrchy
 • Povrch a modelová plocha
 • Rovina a celý díl
 • Povrch a celý díl
Výslednou naskicovanou křivku průsečnice můžete použít stejně jako jakoukoli jinou naskicovanou křivku, včetně následujících úloh:
 • Měření tloušťky v různých průřezech dílu.
 • Vytvoření cest tažení po křivce, které jsou průsečíkem roviny a dílu.
 • Vytvoření řezů z importovaných objemových těl s cílem vytvořit parametrické díly.
Použití naskicované křivky k vysunutí prvku; otevíraná skica musí být 2D skica. Jiné úlohy lze provádět pomocí 3D skici.
 • Chcete-li otevřít 2D skicu, vyberte nejprve rovinu a potom klepněte na Průsečnice.
 • Chcete-li otevřít 3D skicu, klepněte nejprve na položku Průsečnice a teprve potom vyberte rovinu.

Skicování průsečnic

Průsečnice se používají k měření tloušťky průřezu určitého dílu.

Měření tloušťky průřezu vybraného dílu:

 1. V otevřeném dílu klepněte na tlačítko Průsečnice Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Průsečnice .
  Otevře se 3D skica (protože jste před výběrem roviny klepli na Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif).
 2. Vyberte protínající se položky:
  • Vyberte rovinu, protínající plochu dílu.
  • Klepněte na plochu dílu.
  Naskicovaný splajn se zobrazí v průsečíku roviny a horní plochy.
  ISECT-02_shg.gif
 3. Otočte díl a potom klepněte na opačnou (vnitřní) plochu dílu.
  Na vnitřní ploše se zobrazí další naskicovaný splajn.
  ISECT-03_shg.gif
  Díl lze rovněž vybrat ve stromu FeatureManager. Naskicovaný splajn se zobrazí na každé ploše, kde se protíná rovina.
 4. Klepněte na položku Nástroje > Vyhodnotit > Změřit a změřte vzdálenost mezi oběma naskicovanými splajny.

  ISECT-01_shg.gif