Uzavření skic podle modelů

Uzavře skicu s otevřeným profilem pomocí stávajících hran modelu.

Chcete-li použít otevřený profil skici k vysunutí pomocí stávajících hran modelu:

 1. Otevřete skicu na ploše modelu.
 2. Naskicujte otevřený profil s koncovými body, které jsou stejnolehlé s hranami modelu v rámci hranice téže plochy.
  close_sketch_to_model1.gif
 3. Klepněte na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Uzavřít skicu podle modelu .
  Šipka ukazuje směr, v němž bude skica uzavřena. (Vysunutý výstupek bude ležet buď mezi čárami skici, nebo mimo ně.)
  close_sketch_to_model2.gif
 4. V případě potřeby vyberte v dialogovém okně možnost Obrátit směr uzavření skici.
 5. Klepněte na Ano, jakmile šipka ukazuje správným směrem.
  close_sketch_to_model3.gif
 6. Klepněte na tlačítko Přidat vysunutím Tool_Extruded_Boss_Base_Features.gif nebo Vložit > Výstupek/základ > Vysunout nebo Odebrání vysunutím Tool_Extruded_Cut_Features.gif nebo Vložit > Vyjmout > Vysunout a zadejte Ukončení ve správci PropertyManager.
  close_sketch_to_model4.gif
 7. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.