Dynamické zrcadlení entit skici

Pomocí nástroje Dynamicky zrcadlit entity nejprve vyberete entitu, podle které se bude zrcadlení provádět, a poté entity, které se budou zrcadlit.

Chcete-li zrcadlit již vytvořené entity skici, vyberte nástroj Zrcadlit entity.
Chcete-li zobrazit tohoto správce PropertyManager, v otevřené skice klepněte na možnost Entity pro dynamické zrcadlo Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica).
Můžete zrcadlit 2D skici nebo 3D skici na rovinách skici.
Skici můžete zrcadlit podle následujících entit:
 • Osy
 • Čáry
 • Lineární hrany modelu
 • Lineární hrany ve výkresech
Chcete-li zrcadlit podle lineární hrany výkresu, musí se zrcadlené entity nacházet uvnitř hranic výkresu.
mirror_about_drawing_edge01.gif mirror_about_drawing_edge02.gif
Při skicování budou entity zrcadleny podle dříve vybrané entity skici. Omezení Dynamického zrcadlení entit:
 • Nelze zrcadlit již existující entity skici.
 • Finální výsledek bude obsahovat jak původní, tak i zrcadlenou entitu skici.
dynamic_mirror_entities_select.gif dynamic_mirror_entities_sketch.gif
Vyberte entitu skici, vůči které se mají entity zrcadlit. Budou zrcadleny jen nově naskicované entity skici.

Zrcadlení entit skici během skicování

Chcete-li při skicování zrcadlit entity:

 1. Vyberte čáru nebo hranu modelu v otevřené skice.
 2. Klepněte na tlačítko Dynamicky zrcadlit entity Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Dynamicky zrcadlit.
  Na obou koncích čáry nebo hrany se zobrazí značky symetrie.
 3. Vytvořte entity skici, které chcete zrcadlit. Entity jsou zrcadleny, jakmile je naskicujete.
 4. Chcete-li zrcadlení vypnout, klepněte znovu na položku Dynamicky zrcadlit entity Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif.