Konstrukční geometrie

Entity skici ve skice nebo výkresu můžete převést na konstrukční geometrii. Konstrukční geometrie je vhodná jen ke snazšímu vytváření geometrie a entit skic, které jsou nakonec začleněny do dílu. Pokud je k vytvoření prvku použita skica, bude konstrukční geometrie ignorována. Konstrukční geometrie používá stejný styl čáry jako osy.

Je možné vymezit libovolnou entitu skici pro konstrukční účely. Body a osy jsou vždy konstrukčními entitami.

SOLIDWORKS obsahuje také referenční geometrii (roviny, osy atd.), která je základem pro tvorbu prvků mimo skici.

Převedení entit skici na konstrukční geometrii

Chcete-li převést entity skici na konstrukční geometrii:

V otevřené skice vyberte jednu nebo více entit a proveďte jednu z následujících operací:
  • Ve správci PropertyManager vyberte položku Jako konstrukční.
  • Klepněte na tlačítko Konstrukční geometrie Tool_Construction_Geometry_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica.
  • Klepněte na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Konstrukční geometrie.
  • Klepněte pravým tlačítkem myši na některou entitu skici a vyberte položku Konstrukční geometrie (jen u výkresů).