Zrcadlit entity

Pomocí nástroje Zrcadlit entity Tool_Mirror_Entities_Sketch.gif můžete zrcadlit již vytvořené 2D entity skici na rovině a poté vybrat entitu, podle které se bude zrcadlení provádět. Chcete-li nejprve vybrat entitu, podle které se bude zrcadlení provádět, a teprve poté vytvořit entity pro zrcadlení, použijte nástroj Dynamicky zrcadlit entity Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif.

Skici můžete zrcadlit podle následujících entit:
 • Osy
 • Čáry
 • Lineární hrany modelu
 • Lineární hrany ve výkresech
Chcete-li zrcadlit podle lineární hrany výkresu, musí se zrcadlené entity nacházet uvnitř hranic výkresu.
mirror_about_drawing_edge01.gif mirror_about_drawing_edge02.gif
Při výběru zrcadlených entit skici nabízí nástroj Zrcadlit entity následující možnosti:
 • Vyberte entity skici k zrcadlení.
 • Vyberte, zda chcete použít původní i zrcadlené entity nebo jen zrcadlené entity.
mirror_entities_select.gif mirror_entities_mirror.gif
Vyberte již vytvořené entity a entitu, vůči které budou zrcadleny. Vybrané entity budou zrcadleny.

Obecné funkce

Vztahuje se na 2D skici a 2D skici vytvořené na rovinách 3D skici.
 • Zobrazí se pouze nová entita nebo obě entity – původní i zrcadlená.
 • Zrcadlení pouze některých nebo všech entit skici.
 • Zrcadlení vzhledem k libovolnému typu přímky, nejen ke konstrukční čáře.
 • Zrcadlení vzhledem k hranám ve výkresu, dílu nebo sestavě.

Jakmile začnete vytvářet zrcadlené entity, software SOLIDWORKS použije symetrický vztah mezi odpovídající dvojicí bodů skici (konce zrcadlených čar, středy oblouků atd.). Změníte-li zrcadlenou entitu, změní se také její zrcadlový obraz.

Podmínky pro 2D skici na rovinách 3D skici

 • Čára skici: Omezena k aktuální rovině skici.
  mirror_2D-sketch-3D_plane.gif
 • Hrana modelu: Naskicována na aktuální rovině skici.
  mirror_2D-sketch-edge_3D_plane.gif