Rozdělit entity

Můžete rozdělit entitu skici a vytvořit tak dvě entity skici. Naopak můžete odstranit dělící bod a spojit tak dvě entity skici do jediné. Použijte dva dělící body k rozdělení kružnice, úplné elipsy nebo zavřeného splajnu.

Dělící bod můžete kótovat. V dělících bodech sestavy tras můžete také vložit díly.

Použití nástroje Rozdělit entity

Postup pro rozdělení entity skici:

  1. V otevřené skice klikněte na tlačítko Rozdělit entity (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Rozdělit entity .
    Ukazatel změní tvar na .
  2. Klepněte na entitu skici v místě, kde chcete entitu rozdělit.
    Entita skici se rozdělí do dvou částí a je mezi ně přidán dělicí bod.

    Video: Rozdělit entity

Spojení rozdělených entit

Postup pro spojení dvou rozdělených entit skici:

V otevřené skice klepněte na dělící bod a stiskněte klávesu Delete.