Převod obrázků skic na vektorová data

Postup převodu obrázku na vektorová data:

 1. V otevřené skice klepněte na tlačítko Obrázek skici Tool_Sketch_Picture_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje skici > Obrázek skici.
 2. V dialogovém okně vyhledejte soubor s obrázkem a klepněte na položku Otevřít.
  Obrázek bude vložen.
 3. Na první straně správce PropertyManager Obrázek skici nastavte podle potřeby vlastnosti.
 4. Klepnutím na tlačítko PM_next.gif zobrazte druhou stránku správce PropertyManager Obrázek skici.
 5. Pod položkou Nastavení trasování:
  1. Vyberte nástroj pro Typ obrázku.
  2. Vyberte nástroj pro Nástroje na výběr a vytvořte hranici okolo obrázku, který chcete trasovat.
   trace_border_auto_trace.gif
  3. Klepněte na Začít trasu.
   begin_trace_auto_trace.gif
 6. Pod položkou Nastavení náhledu zrušte výběr nebo vyberte možnost Zobrazit zdrojový obrázek a Zobrazit geometrii trasování, abyste mohli oddělit a ověřit zdrojové a trasované obrázky.
 7. Pod položkou Začít trasu upravte posuvníky.
  Všimněte si, že:
  • Posuvníky ovládají zdrojový obrázek.
  • Posuvníky pro Toleranci barvy a Toleranci rozpoznávání jsou dynamické.
  • Posunutím posuvníku Tolerance barvy doleva zvyšte přesnost barvy a snižte odchylky barvy.
  • Posunutím posuvníku Tolerance rozpoznávání doleva zvyšte přesnost, s jakou trasa sleduje zdrojovou geometrii.
 8. Klepněte na tlačítko Použít.
  click_apply_auto_trace.gif
  Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Zobrazit zdrojový obrázek, zobrazí se při vytváření skici pouze vektorové prvky skici.
 9. Klepnutím na tlačítko PM_OK.gif vytvořte skicu.
  auto_trace_sketch_created01.gif
 10. Vyberte individuální úseky splajnu a podle potřeby upravte jejich tvar.
  auto_trace_sketch_created02.gif