Vložení obrázku skici ve výkresech

Do výkresu lze jako skicu vložit obrázek (soubory typu .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif a .wmf).

Postup vložení obrázku do výkresu:

  1. Klepněte na Vytvořit obrázek (panel nástrojů pro skici), nebo vyberte Vložit > Obrázek.
  2. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte požadovaný soubor obrázku a klepněte na Otevřít.
  3. Vyberte možnosti ve správci PropertyManager Obrázek skici a klepněte na .
Obrázky jsou vloženy s jejich souřadnicemi (0,0) v místě (0,0) ve výkresu (levý dolní roh).
  • Obrázky lze přetáhnout v grafické ploše a změnit jejich velikost.
  • Polohu, velikost, otáčení a průhlednost obrázků lze ovládat ve správci PropertyManager Vytvořit obrázek.
  • Chcete-li otevřít daný PropertyManager a zapnout přetahování, poklepejte na obrázek.

Příklad: Použití obrázku skici ve výkresech