Značky

Můžete vytvářet, zobrazovat, upravovat a odstraňovat popisové značky pro díly, sestavy a výkresy. Popisy může kreslit na dotykových nebo nedotykových zařízeních, zobrazit si vymezovací rámečky pro popisy a zobrazit náhled popisů. Popisy můžete exportovat jako soubory .pdf, .bmp, .jpg, .png a .tif pro spolupráci.

Popisy ukládají svůj datum vytvoření, časové razítko a ID autora. Tyto údaje se objeví v náhledu na popis a při exportu popisu do souboru.

Popisy zobrazíte nebo skryjete kliknutím na příkazy Skrýt všechny typy > Zobrazit popisy v panelu nástrojů Průhledné zobrazení. Chcete-li popisy skrýt, klikněte pravým tlačítkem na popis ve stromu FeatureManager nebo v grafické ploše a klikněte na příkaz Skrýt .

Kontextový panel nástrojů

V kontextovém panelu nástrojů jsou dostupné následující možnosti:
Upravit popis Přejde do režimu úprav.
Potlačit.  
Orientovat Přiblížit na popis.
Skrýt  
Exportovat popis Exportuje popis do jednoho z následujících typů souborů: .pdf, .bmp, .jpg, .png.tif.

Používání nástrojů pro popisy

Chcete-li zobrazit kartu Popis ve správci CommandManager, klikněte pravým tlačítkem ve správci CommandManager a klikněte postupně na položky Karty > Popis.

Přístup k nástrojům pro práci s popisy:

 1. Klikněte postupně na položky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > FeatureManager > Popisy > Zobrazit a klikněte na tlačítko OK.
 2. Ve stromu správce FeatureManager® klikněte pravým tlačítkem na složku Popisy a klikněte na položku Vložit popisový pohled .

  Panel nástrojů Popis zobrazuje různé volby v závislosti na použitém zařízení. Dotyk není dostupný pro nedotyková zařízení.

  Panel nástrojů Popis na dotykových zařízeních Panel nástrojů Popis na nedotykových zařízeních
  Tahy inkoustem ve značkách jsou omezeny na dotyková a nedotyková zařízení se systémem Windows 10 verze 1703 nebo novější verzí. V případě všech dalších zařízení můžete přidávat popisy pouze pomocí klávesnice.

Kreslení popisů pomocí myši

 1. V nedotykovém zařízení otevřete díl nebo sestavu.
 2. Klikněte na Zobrazit > Skrýt/Zobrazit > Popisy.
 3. Klikněte postupně na položky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > FeatureManager.
 4. V části Skrýt/zobrazit položky stromu, vyberte Zobrazit u položky Popisy a klikněte na OK.
 5. Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na Popisy a pak klepněte na Vložit popis .

  Zobrazí se panel nástrojů Popis.

 6. Klikněte na Kreslit pro kreslení pomocí myši.
 7. Volitelné: Chcete-li změnit barvu nebo tloušťku čáry, klikněte na Barva .

Náhledy popisů

Když najedete myší na popis ve stromu FeatureManager, zobrazí se náhled popisu. V grafické ploše se zobrazí vymezovací rámeček s oranžovými hranami okolo popisu. Když vyberete popis, zavře se náhled a vymezovací rámeček okolo popisu bude mít modré hrany.

Export více popisů

Postup při exportu více popisů:

 1. Ve stromu FeatureManager v části Popisy vyberte Ctrl + kliknutím více popisů.
 2. V místním panelu nástrojů klikněte na příkaz Exportovat popis .
 3. V dialogovém okně Exportovat popis zadejte název a typ souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

  Když jako typ souboru vyberete .pdf, je vytvořen jeden soubor .pdf a každá jeho stránka obsahuje jeden popis. Když exportujete více popisů, je pořadí popisů na stránkách souboru .pdf dáno pořadím jejich výběru.

  Když vyberete jiný typ souboru, je každý popis uložen do samostatného souboru v zadané složce. Když exportujete více popisů, je názvem složky název zadaný v poli Název souboru dialogového okna Exportovat popis.